BRISBANE – GOLD COAST – SYDNEY (7 NGÀY)

21.790.000 

2-3 khách 4-5 khách 6-7 khách 8 khách trở lên Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 35,890,000 26,290,000 22,690,000 21,790,000 7,500,000
4-Star Hotel 37,890,000 28,290,000 24,690,000 23,790,000 9,500,000
5-Star Hotel 42,090,000 32,590,000 28,890,000 28,090,000 13,750,000

*Giá trên một khách và được tính bằng Việt Nam Đồng  (VND)