DU LỊCH TÂY ÚC – PERTH (6 NGÀY)

16.090.000 

  2-3 khách 4-5 khách 6-7 khách 8 khách trở lên Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 26,390,000 19,390,000 16,790,000 16,090,000 4,400,000
4-Star Hotel 27,990,000 20,990,000 18,390,000 17,690,000 6,000,000
5-Star Hotel 30,990,000 23,990,000 21,390,000 20,690,000 9,000,000

*Giá trên một khách và được tính bằng Việt Nam Đồng  (VND)