DU LỊCH ÚC MELBOURNE – SYDNEY (6 ngày)

18.890.000 

  2-3 khách 4-5 khách 6-7 khách 8 khách trở lên Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 30,790,000 22,690,000 19,590,000 18,890,000 6,000,000
4-Star Hotel 32,390,000 24,290,000 21,190,000 20,490,000 7,600,000
5-Star Hotel 35,790,000 27,690,000 24,590,000 23,890,000 11,000,000

*Giá trên một khách và được tính bằng Việt Nam Đồng  (VND)