DU LỊCH ÚC MONO MELBOURNE (5 NGÀY)

14.890.000 

2-3 khách 4-5 khách 6-7 khách 8 khách trở lên Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 22,990,000 17,490,000 15,390,000 14,890,000 4,500,000
4-Star Hotel 24,190,000 18,690,000 16,590,000 16,090,000 5,700,000
5-Star Hotel 26,790,000 21, 290,000 19,190,000 18,690,000 8,250,000

*Giá trên một khách và được tính bằng Việt Nam Đồng  (VND)