DU LỊCH ÚC MONO MELBOURNE (6 NGÀY)

16.890.000 

2-3 khách 4-5 khách 6-7 khách 8 khách trở lên Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 24,490,000 18,990,000 16,890,000 16,890,000 6,000,000
4-Star Hotel 26,090,000 20,590,000 18,490,000 17,990,000 7,600,000
5-Star Hotel 29,490,000 23, 990,000 21,890,000 21,390,000 11,000,000

*Giá trên một khách và được tính bằng Việt Nam Đồng  (VND)