DU LỊCH ÚC MONO MELBOURNE (7 NGÀY)

19.990.000 

2-3 khách 4-5 khách 6-7 khách 8 khách trở lên Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 31,290,000 23,590,000 20,690,000 19,990,000 7,500,000
4-Star Hotel 33,290,000 25,590,000 22,690,000 21,990,000 9,500,000
5-Star Hotel 37,490,000 29,790,000 26,890,000 26,190,000 13,750,000

*Giá trên một khách và được tính bằng Việt Nam Đồng  (VND)