DU LICH UC SYDNEY-CANBERRA-LỄ HỘI HOA FLORIADE (6 NGÀY)

17.790.000 

2-3 khách 4-5 khách 6-7 khách 8 khách trở lên Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 27,990,000 21,090,000 18,390,000 17,790,000 6,000,000
4-Star Hotel 29,690,000 22,690,000 20,090,000 19,390,000 7,600,000
5-Star Hotel 32,990,000 26,090,000 23,490,000 22,790,000 11,000,000

*Giá trên một khách và được tính bằng Việt Nam Đồng  (VND)