MELBOURNE – BALLARAT – SYDNEY – CANBERRA (8 NGÀY)

24.590.000 

2-3 khách 4-5 khách 6-7 khách 8 khách trở lên Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 40,790,000 29,790,000 25,590,000 24,590,000 9,000,000
4-Star Hotel 43,190,000 32,190,000 27,990,000 26,990,000 11,400,000
5-Star Hotel 48,290,000 37,290,000 33,090,000 32,090,000 16,500,000

*Giá trên một khách và được tính bằng Việt Nam Đồng  (VND)