TOUR XUYÊN VIỆT 16N15Đ

1.875 

Bảng giá trên 1 khách, được tính bằng $ AUD

2-3 pax 4-6 pax 7-9 pax 10 pax up Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 2705 2210 1925 1875 308
4-Star Hotel 3035 2540 2255 2205 610
5-Star Hotel 3620 3125 2840 2790 1163