TOUR XUYÊN VIỆT 17N16Đ (Từ TP. Hồ Chí Minh)

1.995 

Bảng giá cho 1 khách, được tính bằng $ AUD

2-3 pax 4-6 pax 7-9 pax 10 pax up Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 3050 2395 2065 1995 323
4-Star Hotel 3395 2745 2410 2340 640
5-Star Hotel 3975 3325 2990 2925 1192