TOUR XUYÊN VIỆT VỚI ĐỘNG PHONG NHA 10N9Đ

1.275 

Bảng giá trên 1 khách, được tính bằng $ AUD

2-3 pax 4-6 pax 7-9 pax 10 pax up Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 1820 1480 1295 1275 210
4-Star Hotel 2060 1715 1530 1510 448
5-Star Hotel 2465 2125 1940 1920 855