TOUR XUYÊN VIỆT VỚI DU THUYỀN VỊNH HẠ LONG 9N8Đ

1.295 

Bảng giá trên 1 khách, được tính bằng $ AUD

2-3 pax 4-6 pax 7-9 pax 10 pax up Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 1720 1455 1315 1295 167
4-Star Hotel 1950 1680 1545 1520 366
5-Star Hotel 2345 2080 1940 1920 706