TOUR XUYÊN VIỆT VỚI KÌ NGHĨ DƯỠNG Ở ĐẢO PHÚ QUỐC 14N13Đ

1.895 

Bảng giá trên 1 khách, được tính bằng $ AUD

2-3 pax 4-6 pax 7-9 pax 10 pax up Phụ thu phòng đơn
3-Star Hotel 2520 2130 1930 1895 342
4-Star Hotel 2830 2435 2240 2205 622
5-Star Hotel 3285 2895 2700 2665 1052